B METERS

B METERS Изображение
  • B METERS е италианска компания, която проектира, произвежда и разпространява инструменти и решения за измерване на потреблението на вода и топлинна енергия, използвани за отопление и охлаждане, в продължение на повече от 25 години.
  • Годишната продукция понастоящем надхвърля 1 800 000 единици, поставяйки B METERS на водеща позиция както на национално, така и на европейско ниво.

B METERS

B METERS е италианска компания, която проектира, произвежда и разпространява инструменти и решения за измерване на потреблението на вода и топлинна енергия, използвани за отопление и охлаждане, в продължение на повече от 25 години. Годишната продукция понастоящем надхвърля 1 800 000 единици, поставяйки B METERS на водеща позиция както на национално, така и на европейско ниво.
Сравнение на продукти