Интерметал

Интерметал Изображение
 •  „Интерметал” ООД е  създадена през 1996 г. с основен предмет на дейност внос и търговия на неръждаема стомана, промишлена арматура,  елементи за отопление, ВиК и климатизация.
 • Управлението на дружеството се осъществява в гр.София.
 • Дейността във фирмата се реализира чрез обособени отдели за внос, търговия, финанси, администрация и др.       
 • От създаването на дружеството до сега успешно беше изградена логистична мрежа от складове и транспорт в осем града в България, а именно: София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Монтана. Складовата база с обща площ над 25 000 м2, разположена на ключови места в страната, спомага за своевременното обслужване и удобство на клиентите.
 • През 2007г. фирмата създаде производствена база INOX CENTRE в Пловдив, оборудвана с модерни високотехнологични машини и съоръжения, предлагащи и изработване на изделия от неръждаема стомана с нестандартни размери.
 • Компанията
 • Компанията е сред лидерите в отрасъла и това се вижда от оборотите и обема на продажбите, представени в годишните финансови отчети. За 2018 г. нетните приходи от продажби надвишават 65 млн. лева.Установява се една трайна тенденция на запазване и повишаване на финансовите показатели. Устойчивостта на резултатите е плод на умело управление през годините на цяла съвкупност от търговски и стопански фактори.
 •  Дружеството попада в класацията на Българска Търговско-промишлена палата за 100-те водещи фирми, класирани по максимална величина на приходите от продажби за 2004, 2005 и 2006г.
 • „Интерметал“ е име, което заема значителен пазарен дял и продуктите, които се предлагат от фирмата са вложени в голяма част от новостроящите се и подлежащи на реконструкции - заводи, болници, детски градини и училища, търговски комплекси, пречиствателни станции и много други.
 • Ресурси
 • Към настоящия момент персоналът в „Интерметал“ООД надвишава 140 служители. Сред тях са множество утвърдени специалисти с инженерно и  икономическо образование.
 • В дружеството е създадена високоефективна организация на работа, която се подобрява постоянно със съвместни усилия. Стремежът е да се поддържа възможно най-ефективната организационна структура, чрез която всеки един член на екипа да има оптимални възможности за професионално и лично развитие.
 • Дейност
 • Създадени са трайни и стабилни взаимоотношения с партньори от ЕС, Турция и Сърбия, които са се доверили на компанията да разпространява техните продукти в България.
 • Дружеството работи с непрекъснато увеличаваща се широка гама продукти. 
 • Цели
 • Водещи цели за фирмата са :
 • подобряване качеството на обслужване на клиентите;
 • разширяване и допълване на асортимента с нови продукти и силни брандове;
 • привличане на  елитни производители и доставчици;
 • задържане на съществуващите пазари, развитие и завладяване на нови;
 • увеличаване обема на продажбите;
 • нарастване на пазарния дял.

Няма продукти, които да съвпадат с този критерий

Интерметал

  „Интерметал” ООД е  създадена през 1996 г. с основен предмет на дейност внос и търговия на неръждаема стомана, промишлена арматура,  елементи за отопление, ВиК и климатизация. Управлението на дружеството се осъществява в гр.София. Дейността във фирмата се реализира чрез обособени отдели за внос, търговия, финанси, администрация и др.        От създаването на дружеството до сега успешно беше изградена логистична мрежа от складове и транспорт в осем града в България, а именно: София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Монтана. Складовата база с обща площ над 25 000 м2, разположена на ключови места в страната, спомага за своевременното обслужване и удобство на клиентите. През 2007г. фирмата създаде производствена база INOX CENTRE в Пловдив, оборудвана с модерни високотехнологични машини и съоръжения, предлагащи и изработване на изделия от неръждаема стомана с нестандартни размери. Компанията Компанията е сред лидерите в отрасъла и това се вижда от оборотите и обема на продажбите, представени в годишните финансови отчети. За 2018 г. нетните приходи от продажби надвишават 65 млн. лева.Установява се една трайна тенденция на запазване и повишаване на финансовите показатели. Устойчивостта на резултатите е плод на умело управление през годините на цяла съвкупност от търговски и стопански фактори.  Дружеството попада в класацията на Българска Търговско-промишлена палата за 100-те водещи фирми, класирани по максимална величина на приходите от продажби за 2004, 2005 и 2006г. „Интерметал“ е име, което заема значителен пазарен дял и продуктите, които се предлагат от фирмата са вложени в голяма част от новостроящите се и подлежащи на реконструкции - заводи, болници, детски градини и училища, търговски комплекси, пречиствателни станции и много други. Ресурси Към настоящия момент персоналът в „Интерметал“ООД надвишава 140 служители. Сред тях са множество утвърдени специалисти с инженерно и  икономическо образование. В дружеството е създадена високоефективна организация на работа, която се подобрява постоянно със съвместни усилия. Стремежът е да се поддържа възможно най-ефективната организационна структура, чрез която всеки един член на екипа да има оптимални възможности за професионално и лично развитие. Дейност Създадени са трайни и стабилни взаимоотношения с партньори от ЕС, Турция и Сърбия, които са се доверили на компанията да разпространява техните продукти в България. Дружеството работи с непрекъснато увеличаваща се широка гама продукти.  Цели Водещи цели за фирмата са : подобряване качеството на обслужване на клиентите; разширяване и допълване на асортимента с нови продукти и силни брандове; привличане на  елитни производители и доставчици; задържане на съществуващите пазари, развитие и завладяване на нови; увеличаване обема на продажбите; нарастване на пазарния дял.
Сравнение на продукти