Korado

Korado Изображение
  • През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори KORADO е претърпял много промени, както по отношение на модернизиране на производството, така и по отношение на името.
  • Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега.
  • В производствената програма и номенклатура на “Корадо – България" АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, както и продажба на специални радиатори за бани KORALUX , дизайнерски радиатори KORATHERM, закрепващи елементи KORAMONT и конвектори с естествена и оптимизирана конвекция.

Категории

Вид

Няма продукти, които да съвпадат с този критерий

Korado

През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори KORADO е претърпял много промени, както по отношение на модернизиране на производството, така и по отношение на името. Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега. В производствената програма и номенклатура на “Корадо – България" АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, както и продажба на специални радиатори за бани KORALUX , дизайнерски радиатори KORATHERM, закрепващи елементи KORAMONT и конвектори с естествена и оптимизирана конвекция.
Сравнение на продукти