SAMSUNG

SAMSUNG Изображение

Нашето обещание да се представим отговорно, като водеща световна компания.


Samsung се ангажира да спазва местните закони и разпоредби, както и да прилага строг глобален кодекс на поведение спрямо всички служители. Samsung вярва, че етичното управление е не само инструмент за реагиране на бързите промени в глобалната бизнес среда, но и средство за изграждане на доверие с различните му заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. С цел да се превърне в една от най-етичните компании в света, Samsung продължава да обучава своите служители и да използва системи за мониторинг, като същевременно практикува справедливо и прозрачно корпоративно управление.

Целите на Samsung

Samsung следва проста философия на бизнеса: да посвети своя талант и технологии за създаване на превъзходни продукти и услуги, които допринасят за по-доброто глобално общество. За да постигне това, Samsung определя висока стойност на своите хора и технологии.

Категории

Производители

Параметри

Вид

Ценови диапазон

SAMSUNG

Нашето обещание да се представим отговорно, като водеща световна компания. Samsung се ангажира да спазва местните закони и разпоредби, както и да прилага строг глобален кодекс на поведение спрямо всички служители. Samsung вярва, че етичното управление е не само инструмент за реагиране на бързите промени в глобалната бизнес среда, но и средство за изграждане на доверие с различните му заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. С цел да се превърне в една от най-етичните компании в света, Samsung продължава да обучава своите служители и да използва системи за мониторинг, като същевременно практикува справедливо и прозрачно корпоративно управление. Целите на Samsung Samsung следва проста философия на бизнеса: да посвети своя талант и технологии за създаване на превъзходни продукти и услуги, които допринасят за по-доброто глобално общество. За да постигне това, Samsung определя висока стойност на своите хора и технологии.
Сравнение на продукти