Юроком 2000

Юроком 2000 Изображение
  • Фирма „Юроком 2000” ООД е комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали. Повече от 10 години, освен материалите за вътрешносградно строителство, ние доставяме пълната гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение.
  • От 2006 г. „Юроком 2000” ООД е партньор в новоизграден завод за компактни и многослойни ПВЦ тръби и фитинги.
    Произвежданите в гр. Самоков продукти са познати на българския и международен пазар с търговската марка „Пайп Индустриал”.
  • Продукцията на Пайп Индустриал е отличена двукратно със златни медали на Международния панаир в гр. Пловдив.
    Компанията притежава всички необходими сертификати и разрешителни за влагане на материали в строителството.
  • „Юроком 2000” ООД е основен партньор и представител за България на множество водещи производители на материали:  CETCO, VIEGA, GSE, KONTI HIDROPLAST, APOTOR,  VIOLIMA, AQUATHERM, BERG MONTANA FITTINGS, ITALIANA CORRUGATI, KAN THERM, HP TREND SRO, FERRO S.A., WILO, ACO, INSTAPLAST, POWOGAZ, HL Hutterer & Lechner GmbH, LOW & BONAR, SUBOR BORU, KAN sp.z o .o., ALCA PLAST S.R.O., GRUNDFOS, VALSIR SPA, DUKER GmbH

Категории

Вид

Няма продукти, които да съвпадат с този критерий

Юроком 2000

Фирма „Юроком 2000” ООД е комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали. Повече от 10 години, освен материалите за вътрешносградно строителство, ние доставяме пълната гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение. От 2006 г. „Юроком 2000” ООД е партньор в новоизграден завод за компактни и многослойни ПВЦ тръби и фитинги. Произвежданите в гр. Самоков продукти са познати на българския и международен пазар с търговската марка „Пайп Индустриал”. Продукцията на Пайп Индустриал е отличена двукратно със златни медали на Международния панаир в гр. Пловдив. Компанията притежава всички необходими сертификати и разрешителни за влагане на материали в строителството. „Юроком 2000” ООД е основен партньор и представител за България на множество водещи производители на материали:  CETCO, VIEGA, GSE, KONTI HIDROPLAST, APOTOR,  VIOLIMA, AQUATHERM, BERG MONTANA FITTINGS, ITALIANA CORRUGATI, KAN THERM, HP TREND SRO, FERRO S.A., WILO, ACO, INSTAPLAST, POWOGAZ, HL Hutterer & Lechner GmbH, LOW & BONAR, SUBOR BORU, KAN sp.z o .o., ALCA PLAST S.R.O., GRUNDFOS, VALSIR SPA, DUKER GmbH
Сравнение на продукти